fbpx
Kontakt mig

GPDR

Kims Køreskole er databehandler af persondata, og har vedtaget nedenstående politik, der
beskriver, hvordan vi behandler dine persondata og sikrer dem mod utilsigtet brug, samt hvordan
vi til enhver tid efterlever gældende lovgivning på området.

Vi indsamler og opbevarer persondata i forbindelse med ledelsesmæssige, forretningsmæssige og
andre lovlige formål.

Vi indsamler følgende typer af persondata:
• Almindelige persondata, herunder CPR nummer

Vi indsamler kun nødvendige og relevante persondata, der løbende kontrolleres for misvisende
eller urigtige oplysninger, og opdateret efter behov. Når vi behandler persondata, oplyser vi dig
altid om, hvilke persondata vi behandler, og til hvilket formål de skal anvendes.

Vi behandler kun persondata, når vi har et lovligt behandlingsgrundlag.

Bliver det nødvendigt at indhente dit samtykke, for at kunne behandle persondata, vil dette altid
være frivilligt, og du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage.

Du har til enhver tid ret til at få aktindsigt i, hvilke persondata vi behandler om dig, hvad vi
anvender dine persondata til, samt hvor længe vi opbevarer dine persondatadata.

Vi videregiver ikke dine persondata til tredjepart uden først at indhente dit samtykke, med mindre
vi er retsligt forpligtet til at videregive dine persondata, eksempelvis som led i en indberetning til
en myndighed.

Vi beskytter dine persondata, og har interne procedurer for sikring af persondata.
Vi sletter dine persondata, når de ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som var
grund til indsamling, behandling og arkivering af dine persondata.